QINGDAOKARACHI
630 / 670 / 670
QINGDAOCHITTAGONG
1050 / 1190 / 1190
QINGDAOPIPAVAV
不接 / 不接 / 不接
QINGDAOCHENNAI
350 / 390 / 390
QINGDAOCOLOMBO
650 / 790 / 790